Missie en visie

Missie

Stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP) heeft als missie mensen bewust te maken van de universaliteit van mensen- en volkerenrechten. De stichting pleit voor het respecteren en uitvoeren van alle rechten die voortvloeien uit internationale verdragen en protocollen. Civiele, sociale, culturele, economische, politieke en milieuwetten zijn essentieel voor alle mensen en volkeren. De stichting zal er alles aan doen om schendingen van mensen- en volkerenrechten tegen te gaan en de veiligheid van mensen en volkeren te bevorderen. Zij zet zich in voor een vreedzame wereld, vrij van armoede en hongersnood. OMNDHP zal mensen, wiens rechten worden geschonden, opsporen en waar nodig ondersteunen.

Visie

OMNDHP streeft ernaar dat het centraal stellen van mensen- en volkenrechten niet alleen als ideaal wordt gezien, maar gerespecteerd wordt in ieder menselijk contact. Dit vormt tevens het fundament voor het werk van OMNDHP. Derhalve richt de stichting zich op de naleving van internationale verdragen en de implementatie hiervan in de nationale wet- en regelgeving in alle landen, maar vooral in de landen waar zij actief is zoals Nederland, Mauritanië, Senegal en Mali.