OMNDHP

Stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP) maakt mensen bewust van de universaliteit van mensen- en volkerenrechten. OMNDHP zet zich in voor een vreedzame wereld, vrij van armoede en hongersnood.

OMNDHP voert hiervoor projecten uit in o.a. Mauritanië, gericht op:
• armoedebestrijding, waarbij de lokale bevolking actief wordt betrokken bij de uitvoering en eigenaarschap krijgt over een project;
• het stimuleren van lokale initiatieven die steun bieden aan kansarme kinderen en bevolkingsgroepen;
• capaciteitsopbouw, waardoor de lokale bevolking en instellingen over de noodzakelijk kennis en expertise beschikken om de eigen levensomstandigheden te verbeteren.

OMNDHP heeft de ANBI-status.