Coöperatie van Aseyiif

Landbouwproject van Aseyiif in Hodh al Gharbi in Mauritanië

landbouwproject Aseyiif

In 2018 voerde OMNDHP een landbouwproject in het dorp Aseyiif uit. De plaats Aseyiif ligt in de regio Hodh al Gharbi (departement Titan), ten noorden van Mali. Aseyiif heeft meer dan 5.000 inwoners. Het dorp ligt ongeveer tien kilometer ten noorden van Tlil. Tlil telt 10.000 inwoners. De prefectuur van het departement bevindt zich in dit dorp. Andere dorpen in de buurt tellen minder inwoners; ongeveer 2.000 per dorp.

De bevolking van Aseyiif die afstamt van de Peul, is de enige gemeenschap in Mauritanië die uitsluitend uit landbouwers en veehouders bestaat. De gemeenschap heeft zich gevestigd in dit voor vee zeer gunstige gebied. De veehouders van Aseyiif beschikken in totaal over meer dan 20.000 koeien, 60.000 schapen, 10.000 geiten, 200 kamelen, 200 paarden en meer dan 20.000 ezels. Helaas zijn de levensomstandigheden in het gebied zeer zwaar, vanwege de onregelmatige regenval en de bijna totale afwezigheid van infrastructuur. Het voortbestaan van deze gemeenschap vereist een aanpassing van hun levensstijl aan deze harde, natuurlijke omstandigheden.

Door de huidige, verslechterende omstandigheden gedwongen, kiezen veel jongeren ervoor het gebied te verlaten om naar de grote steden te trekken. Hier komen ze echter moeilijk aan het werk en ze vallen er gemakkelijk ten prooi aan criminelen. Terugkeren naar hun dorp zonder geld, is voor hen echter geen optie. Als gevolg hiervan vergrijst de bevolking in het gebied en wordt de gemeenschap steeds kwetsbaarder. Er zijn steeds minder handen om het werk te verrichten en het wordt steeds moeilijker om van de landbouw en de veeteelt te leven. De gemeenschap zoals die nu is georganiseerd, wordt in feite met uitsterven bedreigd.

Hoewel landbouwers en veehouders in dit gebied altijd al met elkaar in conflict waren over het gebruik van het land, laait de strijd de laatste jaren steeds meer op onder druk van de verslechterende omstandigheden. Werden geschillen voorheen onderling opgelost, tegenwoordig lopen conflicten vaker uit de hand, waarbij het risico op overslaand geweld binnen de regio steeds groter wordt.

In overleg met onze partnerorganisatie Association pour la Promotion des Droits Humains (APDH) in Mauritanië en de verschillende dorpscomités ging OMNDHP op zoek naar donateurs voor de financiering van een landbouwproject. Het project in Aseyiif is gericht op het vruchtbaar maken van de landbouwgrond in het gebied en het vergroten van de opbrengst van de oogst en daarmee op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking.

De doelgroep van het project zijn de ruim 20.000 inwoners van Aseyiif en de dorpjes die in de buurt liggen. Van de bewoners die gebruik maken en deelnemen aan het project is ongeveer 60% vrouw.

Het totale bedrag voor het project hadden we al in 2017 verzameld, maar we gingen pas in januari 2018 van start, vanwege het feit dat de Mauritaanse autoriteiten een nieuwe munteenheid hadden geïntroduceerd. Het was niet meteen duidelijk wat de wisselkoers was, waardoor het niet verantwoord was om geld naar Mauritanië op te sturen. Dat hebben we pas gedaan op het moment dat de waarde van de nieuwe munteenheid bekend was.

De dorpscomités

Voor de uitvoering maakte OMNDHP gebruik van de bestaande overlegstructuur zoals die in Aseyiif en in de omliggende dorpen bestaat. Diverse comités houden zich bezig met specifieke taken. Het vrouwencomité, bestaande uit zes vrouwen, beschikt over een werkplaats waar de vrouwen bij elkaar komen om te naaien en lokale activiteiten te bespreken. In het kader van het project hebben zij bijvoorbeeld een planning gemaakt voor de oogst en ze hebben een deel van de moestuin in hun beheer, waar zij groente verbouwen. De opbrengst is voor henzelf.

Ook is er een jongerencomité in het dorp dat zich bezighoudt met school, sport en culturele activiteiten. Voor het project nemen ze bepaalde taken op zich, zoals het planten van bomen. Het derde comité, bestaande uit zes mannen, buigt zich weer over andere taken.

De verschillende comités komen regelmatig bij elkaar, onder leiding van het hoofd van het dorp, om te discussiëren over zaken die het hele dorp aangaan en te zoeken naar oplossingen voor problemen in de gemeenschap. De comités zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het project. OMNDHP verzorgde trainingen om de dorpsbewoners hiervoor goed toe te rusten.

Start van het project

Voor de start van het project legden we contact met nationale en lokale autoriteiten. Tijdens de startbijeenkomst kregen de lokale autoriteiten uitleg over wat de deelnemers van OMNDHP en haar Mauritaanse partnerorganisatie konden verwachten. Ook werden de taken verdeeld tussen de verschillende dorpscomités. Vóór de daadwerkelijke start van het project ontvingen de deelnemers een training. Landbouwkundigen gaven uitleg over het bewerken van de grond, het oogsten en het omgaan met conflicten. Het volgen van de training was een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het project. Elke drie maanden komt iemand van de partnerorganisatie in Mauritanië de voortgang controleren in Aseyiif. Deze controles lopen, ook na het aflopen van de financiering vanuit Nederland, door.

Grond bewerken en materialen vervoeren

Bewoners moesten bomen omhakken, onkruid verwijderen en de grond egaliseren. De grond was al ruim vijftig jaren niet bewerkt, waardoor dit veel inspanning vereiste.

Aseyiif bevindt zich op 1500 km afstand van Nouakchott, de hoofdstad van Mauritanië. Alle materialen moesten in deze stad gekocht worden en vervolgens vervoerd worden naar het dorp. Vanwege de grote afstand was het moeilijk om een chauffeur te vinden die dit wilde doen. Delen van de weg hebben geen asfalt en, erger nog, de laatste 150 km bestaat helemaal uit zand. Uiteindelijk hebben we twee auto’s ingehuurd om het materiaal weg te brengen.

Bouw waterbassin

In het kader van duurzaamheid hebben we ervoor gekozen om zonnepanelen te installeren in het dorp. De pomp waarmee water wordt opgepompt, werkt op zonnepanelen. Het was noodzakelijk om een waterbassin aan te leggen om het overtollige water in op te slaan. Als er voldoende zon is, pompen de dorpsbewoners het water direct vanuit de waterput. Als er weinig zon is, pompen ze het water op uit het bassin om vervolgens het land te bevloeien en de dieren water te geven. Dit systeem werkt uitstekend in deze regio vanwege de overvloedige hoeveelheid zonneschijn.

Plaatsen van hekken en prikkeldraad

In Aseyiif en de omliggende dorpjes wonen veehouders en landbouwers. Om te voorkomen dat er conflicten ontstaan over stukken grond en te vermijden dat dieren de oogst vertrappen, hebben we ervoor gekozen om de moestuin te omheinen. Dit hebben we gedaan met een hek van goede kwaliteit en met betonpalen, die duurzamer zijn dan houten palen.

PR & communicatie

Voorlichtingsborden zorgen voor een goede zichtbaarheid van het project. Informatie over ons project verscheen ook op de website: Akhbar Al Balad (http://akhbaralbalad.creation-website.com/index.php?pgid=000000067717). Dit is de best bezochte website van Mauritanië.

Resultaten

In 2018 hebben we, samen met onze Mauritaanse partnerorganisatie APDH en met medefinanciering van Wilde Ganzen, het landbouwproject in Aseyiif succesvol uit kunnen voeren.

Het totale bedrag dat nodig was voor de realisatie van het project was 34.225 euro. Stichting OMNDHP verzamelde een bedrag van 20.000 euro, Wilde Ganzen gaf 10.000 euro en ADPH kwam met een contributie van 4.225 euro. Dit laatste bedrag was bestemd voor capaciteitsopbouw van de medewerkers van het project in het dorp. De trainingen die de dorpsbewoners ontvingen, waren o.a. gericht op kennisoverdracht, omgaan met geld en conflicthantering.

Het project is een groot succes. Dorpsbewoners vertellen dat ze dankbaar zijn. Ze hebben voldoende eten en voelen zich gezonder. Een paar maanden na de start was het resultaat dat het land groener is. De bewoners hebben de beschikking over voldoende water. In totaal is 15 hectare landbouwgrond bewerkt, waarop groente als wortels, witte kool, aardappelen, tomaten, bonen, aubergines, meloenen, pompoenen, courgette en zoete aardappelen zijn verbouwd. Plantenresten en onkruid dienen als voedsel voor het vee.

De opbrengsten zijn zodanig dat de bevolking zelfvoorzienend is geworden. Er is zelfs sprake van een overschot, waardoor bewoners landbouwproducten in de omliggende dorpen kunnen verkopen. De opbrengst hiervan wordt besteed aan noodzakelijke aankopen, zoals spullen voor de school van de kinderen, kleding en medicijnen. Er is nu voldoende geschikte landbouwgrond in het gebied, waardoor de aanleiding voor conflicten over het gebruik van de grond afneemt.

Ook de Mauritaanse lokale bestuurders zijn erg positief en tevreden over het project. Ze hebben stichting OMNDHP en de partnerorganisatie APDH gevraagd om vergelijkbare projecten elders in het land te implementeren. De bewoners van Aseyiif zullen een belangrijke rol gaan spelen in de voorlichting over het project in andere dorpen. Op die manier wordt de kennis op lokaal niveau overgedragen. Het project krijgt ook regelmatig bezoek van initiatiefnemers van andere projecten.

Top