Doel en beleid

Doelstelling:

Stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor Mensen- en Volkerenrechten (Organisation Mauritano-Néerlandaise des Droits de l’Homme et Peuples: OMNDHP) wil mensen bewust maken van de universaliteit van mensen- en volkerenrechten. OMNDHP zet zich in voor een vreedzame wereld, vrij van armoede en hongersnood.

De stichting verwezenlijkt haar doelen door het opzetten en uitvoeren van projecten in (in eerste instantie) Mauritanië. Dit zijn projecten gericht op:

  • armoedebestrijding, met als uitgangspunt dat de lokale bevolking vanaf het begin actief wordt betrokken bij de uitvoering en eigenaarschap krijgt over een project; 
  • het stimuleren van lokale initiatieven die steun bieden aan kansarme kinderen en kansarme bevolkingsgroepen;
  • capaciteitsopbouw, waardoor de lokale bevolking en instellingen over de noodzakelijk kennis en expertise beschikken om de eigen levensomstandigheden te verbeteren;
  • het ontwikkelen van sociale, culturele, economische, ecologische en sportieve activiteiten en activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie;
  • het bevorderen van educatie en onderwijs voor de lokale bevolking;
  • duurzaamheid: enerzijds door bij de aanschaf van materialen zoveel mogelijk te kiezen voor duurzame varianten. Anderzijds door de focus te leggen op de lange levensduur van de projecten.