Home

Organisation Mauritano-Néerlandaise des Droits de l’Homme et Peuples

Stichting OMNDHP is in het bezit van de ANBI-status. De Stichting is

hiermee door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende

Instelling. Ten behoeve van deze status zijn onderstaand diverse gegevens

van Stichting OMNDHP in te zien.

 

Voordelen ANBI-status

Dankzij het feit dat Stichting OMNDHP een ANBI-status heeft, zijn

schenkingen en legaten uit erfenissen, voor de stichting, vrij van

schenkbelasting respectievelijk erfbelasting. Daarnaast vormen de giften

aan de stichting voor de schenker een aftrekbare last in zijn of haar

belastingaangifte en krijgt hij/zij mogelijk een belangrijk deel van de gift

terug via de belastingdienst.

Daarnaast geniet Stichting OMNDHP dankzij deze ANBI-status nog enkele

voordelen op het gebied van Vennootschapsbelasting,

Energiebelasting en overdrachtsbelasting.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een ANBI organisatie?

 

Vanaf 1 januari

2012 geldt voor donateurs van ANBI’s een extra

giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25

keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de

vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift

aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid

Stichting OMNDHP bestaat louter uit vrijwilligers. Dit geldt zowel voor het

bestuur als de werkgroepleden. Aangezien de stichting enkel uit

vrijwilligers bestaat is het beloningsbeleid niet van toepassing.

Statutaire Naam: Stichting Mauritaans-Nederlandse Organisatie voor

Mensen- en Volkerenrechten (OMNDHP)

 

Bestuursleden:

 

Voorzitter : Amadou Sow

 

Algemene secretaris : Ans Menning

 

Bestuurslid : Judith Scheurs

 

 

 

Rekeningnummer / IBAN

NL03 INGB 0007 5500 58

 

RSIN of fiscaal nummer: 808512328

 

Financiële verantwoording: cijfers seizoen 2014-2015

 

Overige documenten:

 

Doel en beleid

 

Telefoon: 0243557397

 

Website: http://www.omndhp.nl

 

Algemeen mailadres:

info@omndhp.nl